Πώς πληρώνω τις τιμολογημένες υποχρεώσεις μου;

Οι τιμολογημένες υπηρεσίες εξοφλούνται μέσα στις 20 πρώτες μέρες του μήνα εκδόσεως του τιμολογίου.