Πως χρεώνομαι για τις υπηρεσίες που μου παρέχονται;

Στις πρώτες πέντε μέρες του μήνα εκδίδονται αναλυτικά τιμολόγια που αφορούν τον τρέχοντα μήνα για την κατηγορία υπηρεσιών με συμβόλαιο και τις εισαγωγές και μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα για την κατηγορία υπηρεσιών με το κιλό.