Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020_12_14

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

Έρευνα ικανοποίησης πελατών ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ

Θα εκτιμούσαμε τη συμμετοχή σας, προκειμένου να λαβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας